EFT Bileća


Energy Financing Team d.o.o. Bileća

Srpske vojske 9
89230 Bileća
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 59 270 410
Fax: +387 59 270 411
Email: bih-office@eft-group.net

Informacija za kupceSvaki kupac električne energije u Bosni i Hercegovini ima pravo izabrati svoga snabdjevača električnom energijom.

To znači, da ima mogućnost odlučiti od kojeg će snabdjevača nabavljati električnu energiju i izabrati onu ponudu za snabdijevanje koja mu najbolje odgovara.

Svi kupci imaju pravo da kupuju električnu energiju na otvorenom tržištu i zaključuju ugovor o snabdijevanju sa snabdjevačem električne energije koga sami izaberu, odnosno koji im odgovara.

Finansijski izvještaj za 2020. godinu


Za više informacija kontaktirajte nas na bih-office@eft-group.net.